Friday, January 15, 2010

Ash-Shawahid Ash-Shi'riyyah Fi Tafsir Al-QurTubi

Apakah dia tajuk kitab "Ash-Shawahid Ash-Shi'riyyah Fi Tafsir Al-QurTubi" yang cuba diterangkan di sini ? Saya berasa bangga kerana memiliki kitab ini yang terdiri daripada 4 jilid besarnya. Tidak semua orang di dunia ini memiliki kitab seumpama ini kerana ia mungkin tidak ada kaitan dengan minatnya dan hidupnya.

Saya sudah lama mencari kitab ini kerana ia adalah himpunan shair-shair Arab yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Qur'an (Arab) yang bernama " Tafsir Al-QurTubi ". Dalam tafsir itu dimuat lebih kurang 3,000 shair yang menjadi syahid atau penyaksian kepada kaidah lughah dan nahu yang dihuraikan oleh Al-Imam Al-QurTubi dalam tafsir Al-Qur'annya yang cukup besar.

Penyusun kitab Ash-Shawahid ini ialah Dr Abdul 'Aal Salim Mukarram seorang pengakaji sastera , lughah dan nahu bahasa Arab . Setahu saya ia hanya wujud dalam satu percetakan sahaja , iaitu dicetak oleh Alam Al-Kutub , Mesir.

Jika anda berminat mengenai kitab ini , sidikit maklumatnya ialah :

الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي


يرى الناظر في تفسير القرطبي أنه لم يغفل الاستشهاد بالشعر فيما خفى من اللغة، وفيما أشكل من الغريب، ومن هنا كانت الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي وراء الظواهر اللغوية والنحوية، والقراءات القرآنية والتراكيب البلاغية، لتوضيح المعنى اللغوي، ولقد بلغت شواهد القرطبي في مجال اللغة والغريب ، والنحو والقراءات والبلاغة والأدب والدين والتاريخ 3858 شاهداً .
تحقيق عبدالعال سالم عبدالعال المؤلف
عالم الكتب الناشر
977-232-121-1 رقم الإيداع
ط1 الطبعة
24 سم مقاس الكتاب
1998 سنة النشر
الصفحات
يرى الناظر في تفسير القرطبي أنه لم يغفل الاستشهاد بالشعر فيما خفى من اللغة، وفيما أشكل من الغريب، ومن هنا كانت الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي وراء الظواهر اللغوية والنحوية، والقراءات القرآنية والتراكيب البلاغية، لتوضيح المعنى اللغوي، ولقد بلغت شواهد القرطبي في مجال اللغة والغريب ، والنحو والقراءات والبلاغة والأدب والدين والتاريخ 3858 شاهداً .
تحقيق عبدالعال سالم عبدالعال المؤلف
عالم الكتب الناشر
977-232-121-1 رقم الإيداع
ط1 الطبعة
24 سم مقاس الكتاب
1998 سنة النشر

الصفحات

No comments:

Post a Comment