Wednesday, March 3, 2010

Kitab-Kitab Tafsir
Tafsirannya banyak menghurai perkara-perkara mempertahankan aqidah Ahlus Sunnah wal Jemaan secara terperinci dan juga berunsur falsafah. Dari segi mazhab fekah , kitab tafsir ini mengupaskan hukum hakam yang cenderang kepada mazhab asy-Syafie , kebetulan adalah mazhab anutan saya. Saya bermazhab asy-Syafie.

Download tafsir ini dalam format PDF: اضغط هنا

(5.52 MB)PDF
(9.05 MB)PDF
(7.34 MB)PDF
(5.36 MB)PDF
(8.14 MB)PDF
(5.58 MB)PDF
(10 MB)PDF
(5.64 MB)PDF
(7.83 MB)PDF
(5.79 MB)PDF
(7.28 MB)PDF
(8.89 MB)PDF
(5.58 MB)PDF
(5.37 MB)PDF
(8.45 MB)PDF
(5.93 MB)PDF
(6.73 MB)PDF
(10 MB)PDF
(6.27 MB)PDF
(7.22 MB)PDF
(5.78 MB)PDF
(64 KB)PDF
(7.33 MB)PDF
(5.93 MB)PDF
(6.01 MB)PDF
(5.66 MB)PDF
(7.32 MB)PDF
(5.67 MB)PDF
(6.18 MB)PDF
(7.04 MB)PDF
(5.74 MB)PDF
(8.10 MB)PDF
(5.66 MB)PDF

Tafsir Al-Qurtubi.

Ini adalah juga tafsir berhaluan ASWJ . Banyak mengupas soal lughah dalam al-Qur'an serta qira'ah dan i'rab. Banyak sekali terdapat syahid-syahid shair Arab. Dari segi fekah ia adalah bermazhab al-Maliki.

Download tafsir ini dalam format PDF : اضغط هنا

atau :
مجلد 1 مجلد 2 مجلد 3 مجلد 4 مجلد 5 مجلد 6 مجلد 7 مجلد 8 مجلد 9 مجلد 10 مجلد 11 مجلد 12 مجلد 13 مجلد 14 مجلد 15 مجلد 16 مجلد 17 مجلد 18 مجلد 19 مجلد 20 مجلد 21 مقدمة التحقيق الواجهة

Download link naskah lain :
مجلد 1 مجلد 2 مجلد 3 مجلد 4 مجلد 5 مجلد 6 مجلد 7 مجلد 8 مجلد 9 مجلد 10 مجلد 11 مجلد 12 مجلد 13 مجلد 14 مجلد 15 مجلد 16 مجلد 17 مجلد 18 مجلد 19 مجلد 20 مجلد 21 مجلد 22 مجلد 23 مجلد 24 مقدمة التحقيق الواجهة (نسخة للشاملة)

Tafsir as-Sameen al-Halbi

Ini adalah tafsir berasaskan kupasan dari segi lughah , nahu bahasa Arab serta qira'at. Ia mengandungi banyak sekali syahid syair Arab dan huraian mempertahankan fahaman ASWJ dari segi pemahaman yang cermat darihal qira'at yang sohih dan selamat.

Download tafsir ini dalam format PDF : اضغط هنا
8.20 MB)PDF
(1.69 MB)PDF
(9.12 MB)PDF
(9.39 MB)PDF
(16 KB)PDF
(9.18 MB)PDF
(8.64 MB)PDF
(9.06 MB)PDF
(7.13 MB)PDF
(8.69 MB)PDF
(9.29 MB)PDF
(4.57 MB)PDF
(8.42 MB)PDF


al-Futuhat al-Ilahiyah

Ini adalah hasyiah bagi Tafsir al-Jalalain. Mengupas teks Tafsir al-Jalalain secara terperinci. Ia merupakan himpunan pentafsiran yang dipetik daripada kitab-kitab tafsir yang lain seperti Ar-Razi , Ar-Qurtubi , As-Sameen , As-Sarbini , ...dan lain-lain.


Hasyiah al-Qunawi

Ini adalah hasyiah bagi Tafsir al-Baidhawi yang amat besar dan lengkap , terdiri daripada 20 jilid cetakan Darul Kutub al-'Imiyah.

Download tafsir ini dalam format PDF yang kurang Jilid Pertama :
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb00.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb02.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb03.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb04.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb05.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb06.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb07.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb08.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb09.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb10.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb11.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb12.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb13.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb14.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb15.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb16.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb17.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb18.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb19.pdf
http://ia360942.us.archive.org/2/ite...12-3/hqb20.pdf


Hasyiah as-Sowi

Ini merupakan hasyiah bagi Tafsir al-Jalalain dan rengkasan bagi versi Hasyiah al-Jamal.Sofwatut-Tafasir

Tafsir yang bersaiz sederhana yang merupakan inipati daripada kitab-kitab tafsir besar yang mu'tabar. Susunan Syeikh Muhammad Ali as-Sobuni , seorang ulama Syria.


Tafsir al-Khatib

Tafsir ini berdasarkan hasil tarjih mengikut pandangan Khatib as-Sarbini seorang ulama mazhab asy-Syafie yang banyak menghasilkan kitab-kitab fekah mazhab asy-Syafie.


Tafsir al-Baidhawi

Tafsir yang sangat masyhur yang mempertahankan fahaman ASWJ. Terhadap banyak sekali hasyiahnya , termasuk Hasyiah Syeikh Zadah , Hasyiah al-Khafaji , Hasyiah al-Kazaruni dan Hasyiah al-Qanawi.

Download tafsir ini dalam format PDF :
التحميل


Tafsir al-Kasysyaf

Tafsir berfahaman mu'tazilah. Tapi pengarangya adalah seorang ahli bahasa arab (lughah) dan pakar ilmu nahu arab.Tafsir al-Khazin

Tafsir yang cenderung kepada kisah-kisah dan riwayat cerita purbakala. Ia juga mengandungi pengajaran tasauf.Tafsir at-Tobari

Tafsir yang banyak berlandaskan hadith dan riwayat generasi salaf.

Download tafsir ini dalam format PDF :
اضغط هنا


Tafsir Ibnu Kathir

Tafsir yang masyhurkan berdasarkan hadith dan riwayat.

Download tafsir ini dalam format PDF :
مجلد 1 مجلد 2 مجلد 3 مجلد 4 مجلد 5 مجلد 6 مجلد 7 مجلد 8 الواجهة مقدمةZadul-Masir

Tafsir yang menarik dan lengkap tapi kupasannya rengkas. Mengupas darihal kebanyakan perkara ahli-ahli tafsir zaman dulu.

Download tafsir ini dalam format PDF : الكتاب رابط بديل 1 رابط بديل 2Tafsir Ruh al-Bayan

Tafsir yang halus dan mendalam yang memuatkan perkara-perkara tasauf. Jika anda seorang yang memliki citarasa sufi , maka tafsir membawa anda menyelami alam tasauf dan bagaimana ayat-ayat al-Qur'an tidak sekadar makna yang dzahir semata-mata tapi makna isyarat pada kacamata ahli-ahli sufi dan hakikat.

Download tafsir ini dalam format PDF :

(14 MB)PDF
(15 MB)PDF
(12 MB)PDF
(11 MB)PDF
(13 MB)PDF
(13 MB)PDF
(16 MB)PDF
(13 MB)PDF
(14 MB)PDF
(13 MB)PDF
(319 KB)PDFTafsir Ibnu 'Asyur

Tafsir ini diolah dalam bahasa Arab yang indah dan menjurus kepada melihat al-Qu'an dari sudut balaghah.

Download tafsir ini dalam format PDF :
مجلد 1 مجلد 2 مجلد 3 مجلد 4 مجلد 5 مجلد 6 مجلد 7 مجلد 8 أ مجلد 8 ب مجلد 9 مجلد 10 مجلد 11 مجلد 12 مجلد 13 مجلد 14 مجلد 15 مجلد 16 مجلد 17 مجلد 18 مجلد 19 مجلد 20 مجلد 21 مجلد 22 مجلد 23 مجلد 24 مجلد 25 مجلد 26 مجلد 27 مجلد 28 مجلد 29 مجلد 30 الواجهة (نسخة للشاملة)Ruh al-Ma'ani

Kitab tafsir yang besar yang merupakan tarjih daripada kitab-kitab tafsir yang dulu. Ia menghimpun antara tafsir bil ra'yi dan tafsir bil ma'thur.

Download tafsir ini dalam format PDF :
مجلد 1 مجلد 2 مجلد 3 مجلد 4 مجلد 5 مجلد 6 مجلد 7 مجلد 8 مجلد 9 مجلد 10 مجلد 11 مجلد 12 مجلد 13 مجلد 14 مجلد 15 مجلد 16 مجلد 17 مجلد 18 مجلد 19 مجلد 20 مجلد 21 مجلد 22 مجلد 23 مجلد 24 مجلد 25 مجلد 26 مجلد 27 مجلد 28 مجلد 29 مجلد 30 الواجهة روابط أخرى 1: مجلد 1 مجلد 3 مجلد 4 مجلد 5 مجلد 6 مجلد 7 مجلد 8 مجلد 9 مجلد 10 مجلد 11 مجلد 12 مجلد 13 مجلد 14 مجلد 15 مجلد 16 مجلد 17 مجلد 18 مجلد 19 مجلد 20 مجلد 21 مجلد 22 مجلد 23 مجلد 24 مجلد 25 مجلد 26 مجلد 27 مجلد 28 مجلد 29 مجلد 30 مجلد 2 الواجهة

No comments:

Post a Comment