Thursday, March 4, 2010

Kitab-Kitab Fekah


Kitab al-Muhazzab

Kitab yang membentang mazhab asy-Syafie secara tertib , perkara-perkara pokok serta furu'. Ia ditulis dalam bahasa yang mudah diikuti dan kitab yang bersaiz sederhana. Terdapat syarahnya yang susunannya dimulakan oleh Imam An-Nawawi yang dinamakan al-Majmu' yang sekarang dalam percetakan yang terdiri daripada 20 jilid besar selengkapnya.
Al-Iqna'

Kitab mazhab asy-Syafie yang membuat keseluruhan fekah 4 rubu' dalam bentuk yang rengkas yang biasanya terdiri daripada satu jilid. Terdapat hasyiahnya yang besar yang dikarang oleh Al-Khatib al-Sarbini. Ia adalah kitab standard bagi banyak sekolah arab peringkat menengah dan teks yang digunakan di kebanyakan pengajian pondok.


Minhajut-Tolibin

Kitab mazhab asy-Syafie yang rengkas yang memuat fatwa-fatwa keseluruhan fekah asy-Syafie.
Ia adalah susunan Imam an-Nawawi. Terdapat banyak syarah-syarahnya seperti Nihatul-Muhtaj , Mughni al-Muhtaj , an-Najmu al-Wahhaj dsbnya.


Hasyiah Baijuri

Ini adalah hasyiah bagi kitab Abu Suja' yang amat rengkas itu.


Raudhatul-Tolibin

Kitab mazhab asy-Syafie susunan Imam an-Nawawi.


Hasyiata al- Qaluibi wa al-Amirah


Al-Bayan fi Mazhab Imam asy-Syafie

Kitab mazhab asy-Syafie yang besar. Ia adalah penjelasan bagi kitab al-Muhazzab.an-Najmu al-Wahhaj

Kitab mazhab asy-Syafie yang menghuraikan matan al-Minhaj Imam an-Nawawi. Terdiri daripada 10 jilid cetakan Saudi.

al-Majmu' Syarh al-Muhazzab

Kitab susunan Imam an-Nawawi yang menghuraikan matan kitab al-Muhazzab.

1 comment: